zondag 22 mei 2016

Een aantal vogels uit de Extremadura.

Kneu


Kleine torenvalk



Kuifleeuwerik


Scharrelaars






Bijeneter


Blauwe ekster


Grauwe gors

Koereigers







Rode patrijzen

Blauwe rotslijster


Zwarte wouw met zwarte spreeuw in klauwen


Vale gier




Zuidelijke klapekster
Nog wat landschapsfoto´s van Extremadura. De luchten waren dagelijks spectaculair.








maandag 16 mei 2016

Begin mei ben ik een weekje in Extremadura geweest. We troffen het niet met het weer; elke bewolkt en veel regen. Dat leverde wel mooie luchten op, maar ook veel grauwe vogelfoto's.